Flaviker

Brands Logo Flaviker

За FLAVIKER

FLAVIKER, зароден в началото на 60-те години, изпреварва пазарните тенденциите чрез новаторски керамични порцеланови изделия областта Емилия в Северна Италия. Съвременните иновации, заедно с дизайна и подчертаната осъзнатост за екологичните устойчиви практики, са качествата, които отличават FLAVIKER като еталон за порцелановите керамични изделия, произведени в Италия.

Каталог

Технология

Чрез стабилния си технологичен напредък, Flaviker се стреми непрекъснато да подобрява техническите характеристики на порцелана и керамиката, със специален акцент върху функционалността и улесненото приложение. Flaviker предлага иновативни решения за света на архитектурния дизайн и монтаж на  плочки за вътрешни и външни обекти. 

Екологична устойчивост

Инсталацията на керамични плочки Flaviker се откроява със своя дизайн и с реномираното качество на италианските продукти, произведени в съответствие с най-строгите екологични стандарти. Flaviker насърчава устойчивото строителство и е член на Съвета за зелено строителство Италия (Green Building Council (GBC) – италианската асоциация на водещите компании, ангажирани с екологичната устойчивост на строителния пазар). Членовете на GBC Италия насърчават екологичната, икономическата и социалната отговорност чрез практически принос към иновациите за начина, по който сградите се проектират, строят и използват.

Мисията на компанията се фокусира върху ключови аспекти като технологични иновации и подобрено качество на живот чрез силен фокус върху околната среда.
Мисията на компанията се фокусира върху ключови аспекти като технологични иновации и подобрено качество на живот чрез силен фокус върху околната среда.
Продуктите и производствените дейности на компанията отговарят на все по-строги стандарти за устойчивост в съответствие с принципите за зелено строителство. За основните си колекции компанията предприе стъпки за прилагане на международните стандарти още от етапа на проектиране.
Продуктите и производствените дейности на компанията отговарят на все по-строги стандарти за устойчивост в съответствие с принципите за зелено строителство. За основните си колекции компанията предприе стъпки за прилагане на международните стандарти още от етапа на проектиране.
ECO-BODY, съдържащ минимум 40% висококачествени суровини, рециклирани от външни процеси, се използва за около 80% от производството. Сертифициран от агенцията Bureau Veritas, която осигурява акредитация за ECO-BODY продукти като част от междунардоната система за оценяване - LEED (Лидерство в енергетиката и екологичния дизайн).
ECO-BODY, съдържащ минимум 40% висококачествени суровини, рециклирани от външни процеси, се използва за около 80% от производството. Сертифициран от агенцията Bureau Veritas, която осигурява акредитация за ECO-BODY продукти като част от междунардоната система за оценяване – LEED (Лидерство в енергетиката и екологичния дизайн).

Шоурум

Разгледайте виртуалния тур 2018

Разгледайте виртуалния тур 2018

Виж виртуална разходка