Партньорска мрежа

Клиентите на Stone Center Group вече могат да се възползват от отстъпки за различни продукти от разширяващата се партньорска мрежа на компанията.
Отстъпките важат за съответните обекти, съгласно договорените условия.